โปรแกรมวัคซีน หมา แมว

posted on 26 Apr 2009 15:48 by why-not

DOG


1 เดือน ฉีด วัคซีน หลอดลมอักเสบ + ถ่ายพยาธิ
1 เดือน ครึ่ง ฉีด วัคซีน ลำไส้อักเสบ (Parvo virus) หรือ ไข้หัดสุนัข(Distemper) อย่างใดอย่างหนึ่ง
2 เดือน วัคซีน รวม 5 โรค เข็มแรก(ลำไส้,ไข้หัด,ฉี่หนู,ตับอักเสบ,หลอดลม)
2 เดือน ครึ่ง วัคซีนรวม เข็ม 2
3 เดือน พิษสุนัขบ้า เข็ม แรก
3 เดือน ครึ่ง วัคซีนรวมเข็ม 3
6 เดือน พิษสุนัขบ้า เข็ม 2
หลังจากนั้น ฉีดกระตุ้นทุกโรค ปีละ 1 ครั้ง
ป้องกันโรคพยาธิหนอนหัวใจ กิน เดือนละ 1 ครั้ง เริ่มที่ อายุ 1 เดือน ครึ่ง
หรือ ฉีด ทุก 2 เดือน เริ่ม ที่ อายุ 3 เดือน ขึ้นไป


CAT

1 เดือน ถ่ายพยาธิ
2 เดือน วัคซีนรวมไข้หัดแมว เข็มแรก
2 เดือน ครึ่ง วัคซีน ลิวคีเมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) เข็มแรก
3 เดือน วัคซีนรวมไข้หัดแมวเข็ม 2 และ พิษสุนัขบ้า
3 เดือน ครึ่ง วัคซีน ลิวคีเมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) เข็มสอง
6 เดือน พิษสุนัขบ้าเข็ม 2
หลังจากนั้น ฉีดกระตุ้นทุกโรค ปีละ 1 ครั้ง

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อื่น ๆ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีละ 1 ครั้ง

วัคซีนชนิดอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละคลีนิค
แมว - โรคผนังช่องท้องอักเสบ หวัดแมวอีกบางชนิด

เกร็ดเล็กๆ อื่นๆ ที่สำคัญ

- สุนัข แมว ที่ไม่ได้มาเริ่มวัคซีนตามเวลาข้างต้น สามารถเข้าโปรแกรม ตามนั้นได้เลยครับ แต่อาจจะฉีดในจำนวนน้อยเข็มกว่า ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอ

- โปรแกรมที่ไม่เหมือนอย่างนี้เป๊ะ ไม่ได้ผิดนะครับ อยู่ที่ดุลพินิจของคุณหมอด้วย บางที่ อาจจะกระตุ้น วัคซีน รวม แค่ 2 เข็มก็มี แต่ก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรหรือ อาจจะเป็น แต่ไม่รุนแรงเท่าตัวที่ไม่ได้ทำวัคซีนเลย ซึ่งแต่ละกรณีก็แตกต่างกันไป ตามสถานะการณ์ บางตัวแข็งแรง ก็ไม่เป็นโรค
- สรุปแล้วคือ ปัญหาที่เจอเป็นโรคแล้วเสียชีวิตส่วนใหญ่ คือเจ้าของไม่ได้พาไปทำวัคซีนตามเวลาที่กำหนด เสียมากกว่าครับ
- วัคซีนจะทำงาน ป้องกันโรคให้กับ สัตว์เลี้ยงได้ต่อเมื่อ เลย 2 - 4 สัปดาห์ไปแล้วหลังทำวัคซีนแล้ว และสัตว์เลี้ยงต้องสุขภาพสมบูรณ์เท่านั้น ดังนั้นการฉีดเมื่อวันที่ซื้อมาเลี้ยงจึงไม่เป็นผลดี ทำให้สัตว์เลี้ยงมีความเครียดมากขึ้นเสียอีก
- การทำวัคซีนที่เร็วกว่าโปรแกรมข้างต้น ก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับ เพราะ ก่อนอายุ ตามโปรแกรมข้างต้นนั้น ลูกสุนัข ยังคงมีภูมิคุ้มกันที่มาแต่กำเนิดจากแม่ คุ้มครองเขาอยู่ การฉีดวัคซีนที่เร็วกว่ากำหนด รังแต่จะไปรบกวน กับภูมิคุ้มกันของแม่จนไม่สามารถป้องกันโรคได้ ทำให้เกิดติดโรคขึ้นได้
- การทำวัคซีนก่อนกำหนดสามารถทำได้ น่าจะเป็นโดยสาเหตุ เช่น แม่สุนัขไม่ได้ทำวัคซีนมาเลย หรือทำวัคซีนไม่ครบ , แม่ตายหลังคลอดไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ ลูกไม่ได้รับนมน้ำเหลือง,มีการระบาดของโรคนั้น ๆในบ้านหรือแถบระแวกที่อยู่นั้น ๆ (กรณีอื่นๆ แล้วแต่คุณหมอวินิจฉัย) เมื่อเป็นตามกรณีข้างต้น ก็ควรที่จะเคร่งครัดการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามโปรแกรม
- ยาถ่ายพยาธิ ในสุนัข ถ่ายซ้ำทุก 7-10 วัน ได้ 2-4 ครั้ง ในแมว ครั้งเดียว

 

อ้างอิง : http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=idogs&id=21

Comment

Comment:

Tweet

Everything in our world is not free, however we claim that with custom writing firm you have affordable prices. We offer to buy essay of great quality. Do not doubt and choose academic papers writing firm!

#12 By online essays (193.105.210.41) on 2011-11-26 09:38

Do you have got small budget to ask: " write my essay online "? Not a problem! You are able to find the academic papers writing services , which provide good prices for their services.

#11 By buy essays research paper (193.105.210.41) on 2011-11-24 13:00

Lots of people are afraid about turning to seo packages providing service and seo backlinks options seems weird for them. Nevertheless, I know that search engine optimization specialists are able to make a marvel for you! Your site will have better ranking guaranteed!

#10 By seo services (193.105.210.41) on 2011-11-24 06:22

The essay order composed by masters, will bring different people a success. Thence this is valuable to buy editing service to get your purpose, I do guess.

#9 By buy term paper (193.105.210.41) on 2011-11-19 23:55

I always dream just about high academic grades. I know that I have to create a piece of art. Thence, what if I purchase custom essays? Will it be possible to get a masterpiece in such a way?

#8 By writing service (193.105.210.41) on 2011-11-17 13:58

There are a lot several ways to get know about this good topic . And I advice to buy an essay and essay writing or buy a research paper detecting the reliable writing service.

#7 By essay writing (193.105.210.41) on 2011-11-16 01:25

It's notable for people to learn though, you need to buy term papers or buy research paper just because a school isn't the finest at everything doesn't mean it can't be the finest at certain things. Essays blogs can accommodate more usefull for your product you can also buy essay. But first of all, my obligation to this article, it has a awesome instigation.

#6 By FARMER30Lina (193.105.210.41) on 2011-11-16 00:41

#3 By casino online (61.19.66.80) on 2011-04-21 20:02

Excellent & remarkable post!
I have been visiting various blogs for my Research papers help.I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information....... Regards

#2 By Research papers help (182.178.57.182) on 2010-10-15 18:19

#1 By SPACE BUDDIES (125.25.201.224) on 2010-02-23 08:42