โรคไข้หัดแมว(feline parvovirus)

posted on 05 May 2009 17:08 by why-not

โรคไข้หัดแมว

โรคไข้หัดแมวนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มพาร์โวไวรัส (Feline parvovirus) มีผลต่อระบบทางเดินอาหารของแมว (แต่ไม่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจเหมือนไข้หวัดแมว) 
พบรายงานการพบโรคนี้นานแล้วซึ่งสามารถพบในแมวทุกตระกูลไม่ว่าจะ เป็น เสือ สิงโต แมวป่าหรือแม้แต่แมวบ้านทุกพันธุ์นอกจากนี้ยังพบได้ในสัตว์ตระก ูลอื่นๆ อีก เช่น สกั๊งค์ เฟอเร็ต มิ้งค์ แรคคูน ซึ่งโรคนี้ทําให้สัตว์มีอาการ "คล้ายเป็นหวัดและท้องเสีย" ซึ่งมีอาการเหมือนโรคไข้หัดสุนัขหรือโรคดิสเท็มเปอร์ของสุนัข จึงมีคนเรียกชื่อต่างๆมากมาย เช่น  "โรคไข้หัดแมว" (Cat distemper )และ "โรคลําไส้อักเสบในแมว" (Feline Parvovirus Enteritis) 

โรคไข้หัดแมวนี้จะรุนแรงมากในแมวอายุน้อยโดยมีอาการที่สําคัญที ่พบคือมีไข้สูง อาเจียนท้องเสีย และมีผลต่อการทรงตัวของลูกแมวและทําให้ลูกแมวตาบอดได้ส่วนในลูก แมวโตเมื่อเกิดการติดเชื้อระยะหนึ่งแล้วร่างกายสามารถสร้างภูมิ คุ้มกันได้ก็จะอาการดีขึ้นแต่แมวที่หายจากโรคใหม่ๆสามารถพบเชื้ อไวรัสออกมากับอุจจาระได้หลายสัปดาห์ส่วนในแมวตั้งท้องอาจแท้งล ูกหรือลูกตายหลังคลอดได้

การติดโรคเกิดขึ้นได้อย่างไร

แมวสามารถติดโรคไข้หัดแมวได้จากการติดต่อโดยตรงจากแมวป่วยไปยัง ตัวอื่นโดยเฉพาะทางอุจจาระภาชนะใส่อาหาร น้ำ กรงหรือที่ขับถ่ายของแมวพื้นดินที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อไวรัส นอกจากนี้อาจเป็นเสื้อผ้าหรือรองเท้าการแพร่โรคได้ง่ายขึ้นระหว ่างแมวที่เลี้ยงปนกันหลายๆตัว

อาการของแมวที่เป็นไข้หัดแมว

โรคไข้หัดแมวมีระยะการฟักตัวของโรค 2-7วันโดยแมวอายุน้อยส่วนใหญ่ตายอย่างรวดเร็วอัตราการตายอยู่ระ หว่าง 25-90%  แมวป่วยจะมีอาการไข้สูงเฉียบพลันซึมเบื่ออาหารอาเจียนท้องเสียร ่างกายขาดน้ำ เป็นโรคที่มีอัตราการตายสูงโดยเฉพาะในกลุ่มแมวที่ไม่เคยได้รับก ารฉีดวัคซีน เมื่อตรวจเลือดพบเม็ดเลือดขาวต่ำมาก จึงมีชื่อเรียกโรคนี้ว่า "Feline Panleukopenia" เมื่อคลําบริเวณช่องท้องจะเจ็บท้อง บางทีพบเป็นลําของลําไส้หนาตัวภายในมีแก๊สและของเหลว

เมื่อแมวของท่านเป็นโรคไข้หัดแมวควรทําอย่างไร

ควรพาไปพบสัตวแพทย์ทันทีเพราะเป็นโรคติดต่อร้ายแรงโดยเฉพาะแมวท ี่ไม่กินอาหารมีอาเจียนท้องเสียจะทําให้ร่างกายอ่อนเพลียทรุดโท รมมากสัตว์อาจอยู่ในสภาพช็อคได้
แนวทางการรักษาโรคคือการรักษาตามอาการและพยุงชีวิตให้สัตว์สามา รถสร้างภูมิต้านทานต่อโรคได้โดยการให้สารน้ำ (Fluid therapy) และฉีดยาร่วมด้วยโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวนะเพื ่อป้องกันโรคแทรกซ้อน
นอกจากนี้อาจฉีดยาระงับการอาเจียนและลดการทํางานของลําไส้ โดยการงดอาหารและน้ำ ให้วิตามินบีรวมโดยการฉีดเข้าทางเส้นเลือดแทน
เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งไม่มียาฆ่าเชื้ อไวรัสโดยตรงมีแต่การรักษาเพื่อประคับประคองชีวิตเท่านั้น

ควรระวังแมวที่ยังไม่เป็นโรคไข้หัดอย่างไร

ควรรีบแยกแมวป่วยออกจากแมวปกติตัวอื่นทันทีเพราะโรคนี้เป็นได้ก ับแมวทุกอายุและต้องทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่อาจแพร่ออกมา กับอุจจาระปัสสาวะ ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์
เจ้าของแมวที่มีแมวตายด้วยโรคไข้หัดแมวไม่ควรนําลูกแมวที่ยังไม ่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเข้ามาเลี้ยงอีก

การป้องกันแมวไม่ให้เป็นโรคไข้หัดแมว

โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคซึ่งปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคไข้หั ดแมวจําหน่ายหลายยี่ห้อและยังเป็นวัคซีนรวมอีกด้วย คือใช้ป้องกันได้ทั้งโรคไข้หัดแมวและโรคไข้หวัดแมวไปพร้อมๆกัน ซึ่งสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ตามคลินิกสัตวแพทย์ทั่ว ๆ ไป

ส่วนสัตว์ป่าตระกูลแมวและแมวทุกเพศทุกวัยควรได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโดยใช้โปรแกรมเดียวกับแมวเลี้ยงดังนี้

โปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมว

เข็มที่ 1ฉีดเมื่อลูกแมวอายุ 2 เดือน

เข็มที่ 2 ฉีดเมื่อลูกแมวอายุ 2 เดือนครึ่ง

เข็มที่ 3 ฉีดทุกปี ปีละเข็ม

โรคไข้หัดแมวนี้สามารถติดต่อถึงคนได้หรือไม่

โรคไข้หัดแมวนี้เป็นโรคเฉพาะสัตว์ในตระกูลแมวเท่านั้นไม่มีรายง านติดถึงคนฉะนั้นโรคไข้หัดแมวจึงไม่ติดถึงคน

ที่มา: กรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th

edit @ 8 May 2009 22:35:38 by lla'uXวาu

Comment

Comment:

Tweet

Very nice site!

#8 By tuewtioy (103.7.57.18|193.228.155.135) on 2012-05-17 06:48

Hello! kfgaadd interesting kfgaadd site! I'm really like it! Very, very kfgaadd good!

#7 By rptrpiiu (103.7.57.18|94.23.3.139) on 2012-05-17 06:45

Hello! akagkef interesting akagkef site! I'm really like it! Very, very akagkef good!

#6 By tueoturu (103.7.57.18|212.34.233.106) on 2012-05-15 02:33

Hello! bgcdkca interesting bgcdkca site! I'm really like it! Very, very bgcdkca good!

#5 By etteoepo (103.7.57.18|213.165.176.111) on 2012-05-12 21:47

comment2, adipex, Lasix, 500 antabuse cheap generic mg, nexium, compare lexapro celexa, accutane, alprazolam overnight, vibramycin doxycycline hyclate, valium.com, Zolpidem, Cialis, Propecia, Acomplia, Reductil, cheap cialis, retin a renova, rimonabant for sell, clomid and us,

#4 By cialis professional 60 pills (72.254.128.201) on 2010-10-08 02:13

แมวที่บ้านไม่เคยพาไปฉีดวัคซีนเลยคะมีทั้งหมด10ตัวคะ
แต่มีอยู่ 1ตัวเป็นอะไรไม่รู้คะ ไม่กินอะไรเลยคะไม่เล่นด้วย กินแต่น้ำอย่างเดียว นอนไกล้ถังน้ำกิน ไม่มีแรง
เขาชื่อเจ้าบัวลอยคะ เขาเป็นอะไรคะช่วยตอบทีนะคะได้โปรด

#3 By jane (114.128.25.127) on 2010-09-29 22:18

พาไปฉีดจิคะ เพราะโรคนี้ค่อนข้างเป็นมากในแมวเลย สามารถติดต่อจากแมวป่วยผ่าน อุจจาระ สิ่งขับถ่าย เห็บ ป้องกันไว้ดีกว่าแก้จ้า แล้ววัคซีนอื่นเคยฉีดบ้างป่ะคะ big smile

#2 By lla'uXวาu on 2009-05-08 22:45

แมวที่บ้านไม่เคยพาไปฉีดวัคซีนป้องกันหัดแมวเลยค่ะ - -
แต่ก็ไม่เห็นเป็นไรนะ ตอนนี้ก็โตๆกันหมดแล้ว
(แก่แล้วด้วยมั้ง - - 4 ปีละ)

ถ้าโตแล้วยังต้องพาไปฉีดอยู่มั้ยคะ?

+++

#1 By __ _Miinnii ,, ** on 2009-05-05 17:28