โรคของสุนัขชรา

posted on 10 May 2009 01:12 by why-not

โรคของสุนัขชรา

1. โรคไต (Kidney disease)
มักเป็นในสุนัขที่อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป และจะตายเสียเป็นมาก นับว่าเป็นโรคที่สำคัญที่สุดในสุนัขแก่ โดยจะมีอาการอย่างเรื้อรัง ซึ่งจะมีอาการกระหายน้ำ ปัสสาวะมากขึ้น เบื่ออาหาร ซึม อ่อนเพลีย ปากมีกลิ่นเหม็น ตลอดจนมีอาการทางระบบประสาท
โรคนี้หากรีบรักษาเมื่อเป็นใหม่ๆ จะช่วยให้สุนัขชรามีชีวิตยืนนานต่อไปได้

2. โรคหัวใจ (Heart disease)
เป็นกับสุนัขอายุ 8 ปีขึ้นไป สำคัญรองจากโรคไต โดยจะมีอาการไอ ไม่ปกติสุข เหนื่อยง่าย (เวลาออกกำลัง) และหมดสติ สุนัขที่เป็นโรคนี้มักจะตาย

3. โรคท้องอืด (Bloat)
มักเกิดจากการกินอาหารหรือกินเนื้อมากเกินไป และออกกำลังน้อย จึงควรระวังในเรื่องการให้อาหาร เมื่อเกิดโรคนี้ขึ้นควรลดอาหาร ลดเนื้อ และเพิ่มการออกกำลัง

4. โรคขาดวิตามินซี (Scurvy)
สุนัขชรา มักพบปัญหานี้ เนื่องจากการสร้างวิตามินซีไม่เพียงพอ โดยจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อเวลาเคลื่อนไหว ตัวแข็งเป็นพักๆ ทุกๆ 1 - 2 ชั่วโมง รักษาโดยการฉีดวิตามินซี จะช่วยให้หายเร็วขึ้น

5. โรคกระดูกงอกของข้อต่อกระดูกสันหลัง (Spondylosis)
เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยเกิดกระดูกงอกขึ้นมาทางด้านล่างของกระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นมานาน หากกรณีสุนัขได้รับกระทบกระแทกขึ้น เป็นผลให้มีการเจ็บปวดขึ้นเดินไม่ไหว การวินิจฉัยโรคนี้จากประวัติอาการร่วมกับการฉายเอ็กซเรย์

6. โรคเหงือกและฟัน
อาการที่แสดงออก เช่น เกาปาก ปากมีกลิ่นเหม็น เมื่อเปิดปากดูพบหินปูนเกาะ หรือลักษณะเหงือกบวมอักเสบ หากเป็นมากอาจใช้สำลีชุบดีกัวดินทา ซึ่งใช้ฆ่าเชื้อ หรือทำความสะอาดในช่องปาก หาเป็นมากควรปรึกษาสัตวแพทย์

Comment

Comment:

Tweet